Filip Vandeputte

Je propose mes services en
français / néerlandais / anglais
Abcismultimedia, more than 30 years of making
Consultance / Formation / Conférence / Audiovisuel et journalisme (graphisme, photo, video, etc.) / Informatique (Web, applications, programmation, réparation, etc.)

NL:
Design begint met ideeën. Creatieve concepten die zowel de boodschap als het design ontwerp bepalen. Ieder evenement, elke onderneming heeft een eigen verhaal, dat steeds weer opwindend en uniek is. Wij onderzoeken dat verhaal om het te doorgronden en het op een duidelijke, krachtige manier naar de gebruiker over te brengen. Zo creëren we mooie vormgeving en beelden die ontstaan uit sterke ideeën. Gedreven door de doelgroep en gericht op het resultaat van de gebruikservaring.
Abcismultimedia werd opgericht door Filip Vandeputte. Filip heeft meer dan 30 jaar ervaring in het werkveld als grafische vormgeving en creative director met zijn huidig bureau, werkt hij samen met een uitgebreid netwerk van creatieve krachten zoals fotografen, copywriters, vertalers, technici en ontwikkelaars. Paralel profileerde hij zich op academisch niveau als onderzoeker en docent sinds 1990 in grafische vormgeving, illustratie, typografie en nieuwe media design. Bovendien legt hij zich actief toe op muziek en kunst.


EN:
Design begins with ideas. Creative concepts that drive both the message and the design. Every event or company has something very exciting and unique about it, it has it’s own story. We work to understand what that is and how to translate it to the consumer in a clear and concise way. We may paint some pretty pictures, but all those pictures are driven by ideas.
Driven by users and focused on the end result of their experience.
Abcismultimedia is a company by Filip Vandeputte. Filip has more than 30 years of experience as graphic designer and creative director in the work field of multimedia. He co-works with a wide range of creative people such as photographers, copywriters, translators as well as technicians and developers. He has been working as a researcher and has been teaching at an academic level since 1990 in the domain of graphic design, illustration, typography and new media design. Next to his profession he is also active in music and art.