Sare Bayar

Je propose mes services en
français / néerlandais
Klinisch psychologe
Bien-être : santé / beauté / développement personnel

Adolescenten en volwassenen, wonend in Brussel, psychologische begeleiding aanbieden rond stemmingsproblemen, scheiding, stress, … Aangezien veel Turks sprekende cliënten de landstalen niet goed beheersen kunnen ze bij mij genieten van een psychologische begeleiding met Turks als communicatietaal.

Naast een psychologische begeleiding kunnen ouders, scholen, CLB’s beroep doen op een intelligentieonderzoek in het Turks. Waarom? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat intelligentie onderzoek afgenomen in een landstaal (Nederlands/Frans) niet altijd een juiste beeld geeft van de cognitieve mogelijkheden van het kind/adolescent. Met een dergelijk onderzoek wil ik ervoor zorgen (complementair aan het onderzoek van het CLB) een beter inschatting geven van de cognitieve mogelijkheden van het kind/adolescent.

Naast begeleiding en onderzoek zal ik boostdagen organiseren voor volwassenen/ouders rond bepaalde thema’s in het binnen/buitenland.